Kurioses Freistoßtor von Alexis Sanchez (Arsenal) gegen Stoke City